Hem Hårdvara Mjukvara Tjänster Uppdrag Tips Kontakt Showroom

Välkommen till TeamTek AB

Ett litet företag, med stort kunnande

och lång erfarenhet.

TeamTek AB är er samarbetspartner i

plastbranschen när det gäller:

● Produktutveckling

● Verktygskonstruktion

● Problemlösning m.m

TeamTek är ett ingenjörsföretag som arbetar mot industrin på konsultbasis.

TeamTek AB bildades 1991, och kundkretsen består främst av tillverkande företag inom plastindustrin, formsprutare och verktygsmakare. (se uppdrag).

©TeamTek AB | Magnetvägen 3 | 461 38 | Trollhättan | +46 520 42 62 20 |  mailbox@teamtek.se