Hem Hårdvara Mjukvara Tjänster Uppdrag Tips Kontakt Showroom

Exempel på uppdrag genom åren: (se även showroom)

● Produktutveckling

- Utveckling av kompletta gräsklippare i plast.

( i samarbete med kunden och designers..)

- 4 modeller av Handklippare med eldrift ( redan på tidigt 90-tal)

( 2 av dessa modeller med batteridrift)

- ”Första” åkklipparen med HELPLAST-chassie ( i prod 2008)

- Utveckling av produkter i tunngods ( för livsmedelsindustrin i huvudsak ) (Även IML)

- Utveckling av produkter för sjukvården och medicinskt bruk.

- Utveckling av produkter för sport- och fritidssektorn.

- Utveckling av produkter för hushållssidan ​

● Formsprutningsverktyg

- 2k-verktyg med samtliga ”tekniker”

- Vridbords-vtg

- Vändplatte-vtg

- Robotplock, mellan formrum

- Kärndrag => 2k

- Mängder av Formsprutningsverktyg, under årens lopp,

med de flesta varmkanalsystemen

som finns på marknaden bl.a. (verktygsvikter från 50 kg till 24 ton !!) ​

● Beredningshjälp/problemlösning o.s.v.

- Medverkan i projektgrupper under utvecklingsfas, som ”produktionsanpassare”
   ang. möjligheter/begränsningar med plast ​

● Framtagning av olika typer av ”STANDARDS” i plastindustrin:

- Verktyg

- Verkstad

©TeamTek AB | Magnetvägen 3 | 461 38 | Trollhättan | +46 520 42 62 20 |  mailbox@teamtek.se